Zelfstandige in bijberoep kan in aanmerking komen voor het overbruggingsrecht

door Joke op 26/03/2020

Er is beslist dat zelfstandigen in bijberoep WEL in aanmerking komen voor de tijdelijke crisismaatregel in het kader van het overbruggingsrecht, voor zover hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.

 

Indien zij op basis van hun referte-inkomen van N-3 wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen ze de tijdelijke crisismaatregel genieten.  Zelfstandigen in bijberoep die op basis van hun referte-inkomen van N-3 voorlopige bijdragen verschuldigd die lager zijn dan het bedrag van de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep en die vrijwillig meer betalen, komen daarentegen niet in aanmerking voor de tijdelijke crisismaatregel in het kader van het overbruggingsrecht.

 

Het feit dat zij daarnaast ook een uitkering tijdelijke werkloosheid genieten, belet het recht op overbruggingsrecht niet.

 

Vb. Dirk Jacobs is zelfstandige in bijberoep. Zijn sociale bijdragen worden voorlopig berekend op 2017, op een inkomen van 34.528,22 euro. Hij betaalt minstens de minimumbijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep. Hij komt in aanmerking voor het overbruggingsrecht.

 

2020/kwartaal 1             INKOMEN           JAAR        SOCIALE BIJDRAGEN        OVERBRUGGINGSRECHT?

Bijberoep 2020/1            34.528,22€         2017         1823,54 EURO                   JA

Bijberoep 2020/1            4.176,24€           2017         220,56 EURO                     NEEN

Bijberoep 2020/1            4.176,24€           2020         220,56 EURO                     NEEN

Bijberoep 2020/1            34.528,22€         2020         1823,54 EURO                   NEEN

 

Conclusie:

Zijn er bijberoepers die voldoen aan de voorwaarden van het overbruggingsrecht, dus ten laatste op 25 maart sluiten of al minstens 7 dagen opeenvolgend gesloten zijn of hun activiteiten onderbroken hebben, dan kunnen zij het overbruggingsrecht aanvragen voor maart.