Vlaams Beschermingsmechanisme

door Joke op 02/10/2020
Beste klanten 

 

Vanaf 1 oktober kan deze nieuwe premie aangevraagd worden.

 

Dit kan via de volgende link:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme

 

We zetten de voorwaarden nog even op een rijtje:

 

  • Voor wie?

-Bedrijven die tussen 1 augustus en 30 september hun omzet met 60% of meer zien dalen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

(het gaat om ondernemingen die open zijn, met uitzondering van de jaarlijkse sluitingsperiode)

 

-De onderneming kwam in aanmerking voor de eerste compensatiepremie, of de hinderpremie (je moet deze premie niet hebben ontvangen, maar je moet wel voldoen aan de voorwaarden).

 

-Dit omzetverlies kan je aantonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie (controle mogelijk gedurende 5 jaar). Bij je steunaanvraag moet je een verklaring op eer indienen.

 

  • Bedrag

-De premie bedraagt 7,5% van de omzet, exclusief BTW in de maanden augustus en september 2019 en is beperkt tot maximum 15.000 euro per onderneming.

 

-Voor zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 euro, én minder dan 80% tewerkgesteld als loontrekkende, wordt de premie gehalveerd.

Concreet betekent dit dat je dan een steun krijgt van 3,75% van de omzet, exclusief btw, in de maanden augustus en september 2019.

 

  • Deadline =  15/11/2020

 

  • Voorschot 2000 euro:

Heb je reeds het voorschot aangevraagd? Dan moet er nog steeds een online aanvraag ingediend worden.

 

  • Beperkingen

-Ondernemingen die regelmatig maaltijden aanbieden of traiteurszaken bedraagt de subsidie ook 7,5% van de omzet, excl. BTW, maar wordt het steunbedrag beperkt tot een maximum van 3000 euro .

 

-Voor ondernemingen die werken met een geregistreerd kassasysteem (witte kassa) geldt de beperking van 3000 euro niet.

 

-Ondernemingen die sinds de start van de coronacrisis nog steeds verplicht gesloten zijn, zoals de discotheken, vallen niet onder het toepassingsgebied van dit beschermingsmechanisme omdat zij nog steeds de dagpremie van 160 euro per dag kunnen krijgen.

 

  • Voorwaarde voor deze steun

Uiterlijk op 24 augustus ‘geopend zijn’ ingevolge de coronamaatregelen (jaarlijks verlof telt niet mee)

 

 

Bijkomende vragen die door Vlaio beantwoord zijn:

 

Over welke periode gaat het?

Je moet een omzetverlies van 60% kunnen aantonen over de periode van 01/08 tot en met 30/09 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

 

Wat als ik vorig jaar nog niet actief was als zelfstandige?

Dan moet je het omzetverlies kunnen aantonen aan de hand van een financieel plan.

 

Is deze premie belastbaar?

De premie is vrij van belastingen.

 

Telt deze premie mee als inkomsten zelfstandige?

Je vraagt het Vlaams Beschermingsmechanisme aan als onderneming, dus deze premie wordt niet opgenomen bij je inkomsten als zelfstandige.

 

Je moet als zelfstandige evenveel dagen werken als dezelfde periode vorig jaar. Kan het overbruggingsrecht dan worden aangevraagd?

Ja, deze premie is combineerbaar met het overbruggingsrecht.

 

Kan een stopzetting van de onderneming een probleem vormen voor het aanvragen van de premie?

Aangezien de onderneming de premie aanvraagt, moet deze nog actief zijn op het moment van de aanvraag.

 

Kan deze premie gecombineerd worden met het overbruggingsrecht/relancepremie?

Ja, deze premies zijn combineerbaar.

 

Kunnen we de premie aanvragen indien we geen hinderpremie of compensatiepremie ontvingen?

Je moet de hinder- of compensatiepremie niet hebben aangevraagd, maar je moet wel voldoen aan de voorwaarden van 1 van beide premies.

 

De onderneming ontvangt momenteel nog de hinderpremie. Kan deze ook genieten van het Vlaams Beschermingsmechanisme?

Nee. De hinderpremie kan niet gecombineerd worden met een andere premie van Vlaio.

 

Kunnen boekhouders een aanvraag indienen voor hun klant?

Ja binnenkort is dit mogelijk. Vlaio brengt ons hiervan op de hoogte.

 

Wordt de premie gehalveerd indien de onderneming van 01/08/2020 – 30/09/2020 minder dagen geopend was dan dezelfde periode vorig jaar? Ook al komt dit omwille van corona?

Ja de premie wordt gehalveerd. Deze steunmaatregel wil ondernemingen die hun zaak toch niet heropenen, omdat deze gelet op de exploitatiebeperkingen verlieslatend is, aanzetten om desondanks verlies in omzet toch hun zaak te heropenen. Met deze steun worden ze dan gecompenseerd voor de geleden omzetdaling. Indien de onderneming vanaf 24 augustus 2020 toch minder openingsdagen heeft dan in dezelfde periode in 2019 wordt de steun gehalveerd. De Vlaamse Regering wil op deze manier de gehele of gedeeltelijke vrijwillige sluiting ontmoedigen.

 

In het geval dat het dossier voldoet aan de 3,75%, is het maximale bedrag dan ook nog steeds 15.000€?

Bij minder openingsdagen dan in dezelfde periode in 2019, wordt de premie gehalveerd.

 

Kan een onderneming gelegen in het Brussels Gewest deze premie aanvragen?

Nee, enkel ondernemingen met een vestiging in Vlaanderen kunnen deze premies aanvragen.

 

Het Vlaams Beschermingsmechanisme is van toepassing op ondernemingen die open zijn. Ondernemingen die verplicht moesten sluiten vanaf 29 juli kunnen reeds een voorschot van 2.000,00 € aanvragen. Dit spreekt elkaar tegen?

Het gaat om ondernemingen die terug open waren, maar die omwille van een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad of een lokale coronamaatregel opnieuw tijdelijk moesten sluiten. (bv. fitnesscentra in Antwerpen)

 

Een bijberoeper krijgt een halve premie bij een inkomen tussen de € 6.996,89 en € 13.993,78. Hoe berekent VLAIO het beroepsinkomen?

Vlaio kijkt naar het netto belastbaar jaarinkomen 2019. Dit is hetzelfde inkomen als waarop de sociale bijdragen worden berekend.