Maatregelen in verband met het Coronavirus

door Joke op 13/03/2020

Het coronavirus heeft ons land in zijn ban. 

De overheid voorziet in een aantal maatregelen om zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners, die door de uitbraak van het virus in moeilijkheden komen, te helpen. We zetten ze voor u op een rijtje.

 

Wordt uw klant zelf ziek? 
Dan heeft hij vanaf de eerste dag ziekte recht op een uitkering van het ziekenfonds, als hij minstens 8 dagen ziek is.

 

Ziet uw klant zijn omzet dalen of moet hij stoppen met zijn zelfstandige activiteit?
In dat geval zijn er een aantal maatregelen waarop u beroep kunt doen:


•    Betalingsuitstel voor de voorlopige sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020. Dit uitstel vraagt u via e-mail en kan enkel voor kwartalen die nog niet betaald zijn.


•    Vermindering voorlopige sociale bijdragen: als de inkomsten van uw klant duidelijk lager liggen dan de berekeningsbasis van zijn of haar bijdragen. Op deze pagina leest u hoe u de vermindering aanvraagt.


•    Aanvraag tot vrijstelling van bijdragen: hier vertellen we u er meer over.


•    Overbruggingsrecht. Hierop kan uw klant rekenen als hij zijn activiteit moet onderbreken omwille van het coronavirus, bijvoorbeeld omdat hij of zij in quarantaine moet. Als de zelfstandige niet kan rekenen op een ziekte-uitkering, kan er beroep gedaan worden op het overbruggingsrecht. De zelfstandige moet hiervoor voorlopig zijn activiteit minstens één volledige maand onderbreken. De federale en regionale overheden onderzoeken momenteel om deze periode terug te brengen naar 7 kalenderdagen met terugwerkende kracht vanaf 1 maart. En andere maatregelen om zelfstandigen te ondersteunen.

 

Meer weten?
Neem snel een kijkje op onze pagina waar we alle info voor u bundelen