Geen decembervoorschot voor btw in 2020

door Joke op 16/10/2020

Het decembervoorschot (voorafbetaling) wordt betaald op de belasting die verschuldigd is over de handelingen van het vierde kwartaal van ieder kalenderjaar of op de btw die verschuldigd is voor de btw-aangifte van de maand december.

In principe moet uw onderneming uiterlijk op 24 december dit decembervoorschot betalen. Dit is de uiterste betaaldatum dus er is geen uitstel mogelijk. Als u uw voorschot na 24 december betaalt, moet u nalatigheidsinteresten betalen.

Voor 2020 wordt van dit principe afgeweken. In het kader van de COVID-19 herstelmaatregelen van de regering zijn btw-plichtigen die een periodieke btw-aangifte moeten indienen, in december 2020 niet verplicht een decembervoorschot te betalen.

Die ontheffing zal dus gelden voor alle belastingplichtigen die gehouden zijn een periodieke btw-aangifte in te dienen, wat ook hun regime is waartoe ze gehouden zijn (maandelijks of kwartaal).
De belasting die verschuldigd is voor de laatste aangifteperiode zal uiterlijk op de 20ste dag van de maand die volgt op die aangifteperiode volledig worden betaald, m.a.w. de btw over die periodes is pas volledig verschuldigd tegen 20 januari 2021.