Dwingende bepalingen aangaande de nieuwe vennootschapswetgeving

door Joke op 26/12/2019

Zoals jullie weten is er sinds 1 mei 2019 een nieuwe vennootschapswetgeving.

Alle vennootschappen die opgericht zijn na deze datum vallen automatisch onder deze wetgeving en deze statuten zijn in principe in orde.

Vennootschappen en verenigingen opgericht voor deze datum krijgen tot 1 januari 2024 de tijd om hun statuten aan te passen aan de nieuwe regels.

Om dit in te plannen nemen we de volgende jaren persoonlijk contact op met jullie.

We moeten wel rekening houden met enkele verplichte bepalingen die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020.

Hieronder sommen we er een aantal belangrijke voor jullie op:

  • De BVBA bestaat bijvoorbeeld vanaf 2020 niet meer. Deze is gewijzigd naar een BV. Dus vanaf 1 januari 2020 vermeld je in officiële documenten 'BV'.  
  • Zaakvoerders en vennoten bestaan niet meer binnen de nieuwe wetgeving, maar wel bestuurders en aandeelhouders.

          à We raden jullie aan om de nieuwe benaming 'BV’ en de term 'bestuurder' vanaf 2020 te gebruiken op jullie documenten. Hierbij denken we aan de elektronische                   communicatie, maar ook de facturen, naamkaartjes, briefpapier, website…

                 (een bvba wordt bv, de juiste benamingen voor een V.O.F. en GCV zijn vof en CommV, de afkorting nv blijft behouden)

  • Het zal niet langer zomaar mogelijk zijn via dividenduitkeringen of tantièmes geld uit de vennootschap te halen. Een dividend kan alleen worden uitbetaald als de solvabiliteit en de liquiditeitspositie van de onderneming dat toelaten. U kunt dus alleen een dividend uitkeren als het netto-actief niet negatief wordt, of dreigt te worden. En als alle opeisbare schulden van de komende twaalf maanden betaald kunnen worden.
  • Voor het oprichten van een bv is er geen maatschappelijk kapitaal meer nodig. De BV heeft dus een eigen vermogen dat bestaat uit de inbreng van de aandeelhouders, de overgedragen winsten en reserves. Het minimumkapitaal (18550 euro) is niet meer vereist. Zij wordt vervangen door de vereiste van een toereikend aanvangsvermogen.