Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

door Joke op 28/05/2020

Bedrijven en winkels mogen terug open, maar opvang voor de kinderen is in deze uitzonderlijke tijden niet evident. Scholen openen nog niet voor iedereen en de grootouders mag je nog niet inschakelen. De overheid besliste om ondernemers te helpen zodat ze hun zelfstandige activiteit makkelijker kunnen combineren met de opvoeding van hun kinderen. Daarom voert ze voor de maanden mei en juni een tijdelijke ouderschapsuitkering in. Een regeling die je kunt vergelijken met het corona-ouderschapsverlof voor werknemers.

 

Let op! Dit kan NIET gecombineerd worden met het overbruggingsrecht.

 

We sommen nog even alles op:

 

1) Voorwaarden 

 • Hoofdberoep, Meewerkende echtgenote, Student zelfstandige 
 • Bijberoep en gepensioneerde met inkomen op N-3> 13.993,78 euro.
 • Indien inkomen N-3 < 13.993,78 euro, dan mogelijks retro-actief recht op basis van inkomsten 2020 
 • Aanvraag indienen voor 30 september 2020 

 

2) Voorwaarden – onderbreking 

 • Verklaring op eer dat de zelfstandige activiteit gedurende minstens 1 volledige kalendermaand wordt beïnvloed door verlenen van zorgen aan 1 of meer kinderen 
 • Voor kind met leeftijdsgrens max. 12 jaar (leeftijd bereikt in loop van 2020): biologisch kind, adoptie kind of kind geplaatst in pleeggezin
 • Voor kind met handicap: max. 21 jaar (uitzondering indien bv. geplaatst in dagcentrum, dan geen leeftijdsvoorwaarde) 

 

3) De aanvraag 

 • Aanvraag kan via  brief, e-mail of website, met vermelding begin- en einddatum onderbreking, naam van en band met het kind 
 • Verklaring op eer de activiteiten te verminderen om het geven van zorg aan 1 of meer kinderen + de manier waarop hij de activiteiten zal verminderen 
 • Kan voor mei of juni of ineens voor beide maanden 

 

4) De uitkering 

 • 532,24 euro/maand of 875 euro/maand voor éénoudergezin 
 • Uit te betalen begin van de maand volgend op de aanvraag
 • Geen cumul mogelijk met volgende uitkeringen: arbeidsongeschiktheid, mantelzorg, adoptie, pleegouderverlof, overbruggingsrecht (gewoon+corona), geboorteverlof 
 • Wel cumul mogelijk met pensioen, werkloosheidsuitkering, ouderschapsverlof in werknemersregeling.

 

Ben je aangesloten bij Xerius?

Dan kan je de aanvraag indienen via de onderstaande link:

https://corona-ouderschapsverlof.xerius.be/Landing/Translated