Corona maatregelen Vlaams Gewest Vlaio

door Joke op 23/04/2020

Corona maatregelen Vlaams Gewest VLAIO

 

 

 

HINDERPREMIE

Vlaams gewest

 

 

COMPENSATIEPREMIE

Vlaams gewest

 

 

3.000,00 euro

 

 

1.500,00 euro

 

Wat?

 

 

Premie van 4.000,00 euro bij verplichte sluiting

 

Premie van 3.000,00 euro bij omzetdaling en exploitatiebeperkingen

 

 

Subsidie van 1.500,00 euro bij omzetdaling en exploitatiebeperkingen

 

 

Bedrag?

 

 

4.000,00 euro per fysieke vestiging

Maximaal 5 per onderneming

bijkomende voorwaarde dat er dan per vestiging een voltijds equivalent in dienst is.

 

Na 21 dagen 160 euro per dag (sluitingsdag volgens de openingsuren)  

 

 

3.000,00 euro per fysieke vestiging

Maximaal 5 per onderneming

bijkomende voorwaarde dat er dan per vestiging een voltijds equivalent in dienst is.

 

 

Éénmalig 1.500,00 euro per onderneming

 

 

Wie?

 

 • Fysieke vestiging Vlaams gewest
 • Gedwongen sluiting:

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/welke

 • Gestart vóór 13/03/2020

 

 

 • Fysieke vestiging Vlaamse gewest
 • Omzetdaling door exploitatiebeperkingen 60% t.o.v. 2019 (referentieperiode 14 maart - 30 april)

 

 

Activiteiten

 

De gedwongen sluitingen volgens lijst:

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/welke

 

 

 • Categorie 1:

De eventsector en gelinkte ondernemingen

 • Categorie 2:

De (para)medische beroepen en technische controle die enkel nog dringende interventies mogen doen

 • Categorie 3:

Dienstenleveranciers die enkel nog dringende interventies mogen doen

 • Categorie 4:

de ondernemingen die essentiële diensten leveren.

 • Categorie 5

Geen bovenstaande categorie dan kom je enkel in aanmerking als je een substantiële exploitatiebeperking ondergaat

 

Voor de correctheid zie NACE lijst: https://www.vlaio.be/nl/media/1324

 

 

 

Dead

Line

 

 

 

Aanvraag uitzonderlijk omwille van corona vóór 20/05/20 (! Normaal gezien binnen de 30 dagen na verplichte sluiting)

 

 

 

Aanvraag vóór 30/06/2020

 

 

Voor

Waar

Den

 

 

Eenmanszaak

 • Aangesloten in hoofdberoep
 • Aangesloten in bijberoep en bijdragen volgens hoofdberoep (gebaseerd op wettelijk voorschot in 2020)
 • Actieve onderneming
 • Actieve exploitatie of uitbatingszetel in Vlaamse gewest

Vennootschap

 • 1 werkende vennoot / 1 voltijds equivalent in loondienst
 • Actieve onderneming
 • Actieve exploitatie of uitbatingszetel in Vlaamse gewest

Vereniging met economische activiteit

 • Voltijds equivalent in loondienst
 • Actieve onderneming
 • Actieve exploitatie of uitbatingszetel in Vlaamse gewest

 


Voor de compensatiepremie is het beroepsinkomen 2019 van belang!

 

Eenmanszaak

 • Aangesloten in hoofdberoep
 • Aangesloten in bijberoep en bijdragen volgens hoofdberoep (minstens op een netto belastbaar jaarinkomen 2019 van 13.993,78 euro)
 • Actieve onderneming
 • Actieve exploitatie of uitbatingszetel in Vlaamse gewest

Vennootschap

 • 1 werkende vennoot / 1 voltijds equivalent in loondienst
 • Actieve onderneming
 • Actieve exploitatie of uitbatingszetel in Vlaamse gewest

Vereniging met economische activiteit

 • Voltijds equivalent in loondienst
 • Actieve onderneming
 • Actieve exploitatie of uitbatingszetel in Vlaamse gewest

 

 

Voor de compensatiepremie is het beroepsinkomen 2019 van belang!

 

Eenmanszaak

 • Aangesloten in bijberoep/gepensioneerde/student zelfstandige met sociale bijdragen berekend op een netto belastbaar jaarinkomen inkomen 2019 tussen 6.996,89 en 13.993,78 euro
 • minder dan 80% tewerkgesteld
 • Actieve onderneming
 • Actieve exploitatie of uitbatingszetel in Vlaamse gewest

 

Ook journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze steunmaatregel.

 

Hoe

 

 

Aanvraag via online webformulier Vlaio (ondernemer, gemandateerde bh)

Als ondernemer: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie

Als gemandateerde: https://www.vlaio.be/nl/content/corona-hinderpremie-aanvragen-voor-je-klant

of via e-mail (buitenlandse ondernemer, geen pc, …)

corona@vlaio.be

 

Aanvraag via online webformulier Vlaio:

Beschikbaar 1e week van mei

 

 

 

Omzetverlies

 

 

Wat:

60% omzetverlies ingevolge verminderde prestaties en niet ingevolge uitgestelde facturatie:

 • Periode = 14/03/2020 tem 30/04/2020
 • Referentie = 14/03/2019 tem 30/04/2019

Kan eventueel vervangen worden door andere referentie periode bij abnormale lage omzet. (bv. Referteperiode was arbeidsongeschiktheid)

 

Aantonen adhv:

 • Dagontvangsten
 • Geleverde prestaties
 • Tijdregistratie

 

Categorie 5:

Ingeval van omzetdaling door substantiële exploitatiebeperkingen, moet de omzetdaling het gevolg zijn van bijvoorbeeld de opgelegde verplichtingen, zoals deze van de social distancing van de werknemers waardoor de onderneming niet op volle toeren kan draaien. De omzetdaling kan eveneens te wijten zijn aan de verminderde afname van producten en diensten door professionele klanten omdat zij hun zaak moesten sluiten. Loutere omzetdaling door verminderde vraag is een onvoldoende reden.

 

Startende ondernemers:

60% omzetverlies aantonen tav financieel plan (mag retroactief opgemaakt worden)

 

 

Cumulatie

 

 

Cumulatie kan met :

 • overbruggingsrecht

Cumulatie kan niet met:

 • compensatiepremie voor zelfde onderneming

 

Cumulatie kan met :

 • overbruggingsrecht

Cumulatie kan NIET met:

 • Hinderpremie voor zelfde onderneming
 • Achtergestelde leningen in het kader van corona bij PMV
 • De gigarantwaarborg verleend door PMV
 • Sluitingspremie ingevolge hinder openbare werken

 

 

 

 

Uitbetaling

 

 

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

 

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

 

 

 

Opgelet

 

 

 

 

UITGESLOTEN zijn de ‘zuivere’:

 • Holdingvennootschappen
 • Patrimoniumvennootschappen
 • Activiteiten van hoofdkantoren
 • Managementvennootschappen waarvan de zaakvoerders van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin dezelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is. 

 

 

FISCALITEIT

 

 

Vrijgesteld van belastingen

 

Vrijgesteld van belastingen