Corona maatregelen sociaal verzekeringsfonds

door Joke op 21/04/2020

Corona maatregelen sociaal verzekeringsfonds

 

 

Uitstel van betaling

Federaal

Vrijstelling sociale bijdragen

Federaal

Overbruggingsrecht

Federaal

Half overbruggingsrecht

Federaal

 

Wat?

 

Uitstel voor de verschuldigde bijdragen:

 

Kwartaal

Te betalen tegen

Q1/2020

31/03/2021

Q2/2020

30/06/2021

Regularisatie 2018 vervaldatum 31/03/2020

31/03/2021

Regularisatie 2018 vervaldatum 30/06/2020

30/06/2021

Regularisatie 2018 vervaldatum 30/09/2020

30/06/2021

 

 

In tijdelijke financiële moeilijkheden? Dan kan je vrijstelling aanvragen.

Goedkeuring RSVZ:

Dan dienen de gevraagde kwartalen niet betaald te worden.

 

Opgelet: voor de vrijgestelde kwartalen is er geen pensioenopbouw.

 

Mogelijkheid: Om later toch te betalen. Zo toch pensioenopbouw (zolang geen verjaring)

 

Financiële uitkering:

 • 1.291,70 euro/maand (zonder gezinslast) of
 • 1.614,10 euro/maand (met gezinslast).

 

Hoe wordt gezinslast bepaald?

Dit gaat om personen die ten laste zijn bij het ziekenfonds voor zowel uitkeringen als voor geneeskundige verzorging

 

Financiële uitkering:

 • 645,85 euro/maand (zonder gezinslast) of
 • 807,05 euro/maand (met gezinslast).

 

 

Wie?

 

Iedere zelfstandige ongeacht de bijdragecategorie.

 

 • Hoofdberoep
 • Meewerkende partners hoofdberoep

 

 

Alle zelfstandigen (bedrijfsleiders, eenmanszaken, helpers, werkend vennoten,…) die:

Groep A

 • Hoofdberoep
 • Primo starters
 • Meewerkende partners MAXI

Groep B

(betaalt de minimumbijdragen volgens de categorie hoofdberoep op N-3)

 • Bijberoep
 • Artikel 37
 • Student-zelfstandige
 • Actieve gepensioneerden

GROEP B  

* Verlies recht op OR bij aanvraag vermindering in 2020.

* Als definitief inkomen toch onder de drempel ligt, moet uitkering niet teruggevorderd worden.

Groep C: ( die op N-3 geen bijdragen betaalt volgens hoofdberoep, maar op het jaar zelf wel.)

 • Bijberoep
 • Artikel 37
 • Student-zelfstandige
 • Actieve gepensioneerden

GROEP C: OR nu aanvragen, uitbetaling pas bij doorstromen werkelijk inkomen!  (inclusief startende zelfstandigen voor 13/03/20))

Retro-actieve uitbetaling

 

Alle zelfstandigen (bedrijfsleiders, eenmanszaken, helpers, werkend vennoten,…) die:

Groep A

(met een inkomen hoger dan 6.996,89 euro tot 13.993,78 euro op N-3)

 • Bijberoep
 • Artikel 37
 • Student-zelfstandige
 • Actieve gepensioneerden

 

GROEP A

* Verlies recht op OR bij aanvraag vermindering in 2020.

* Onmiddellijke uitbetaling

 

 

Groep B:

(die op N-3 geen bijdragen betaalt tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro, maar op jaar zelf wel)

 • Bijberoep
 • Artikel 37
 • Student-zelfstandige
 • Actieve gepensioneerden

GROEP B: OR nu aanvragen indien het inkomen 2020 voldoet, wordt pas uitbetaald zodra definitief inkomen gekend is  

Inclusief startende zelfstandigen voor 13/03/20)

Retro-actieve uitbetaling

Art.37 > 7.330,52 recht op volledige uitkering

 

 

 

Dead

line

 

Vóór 15/06/2020 aanvragen

 

Tot 1 jaar na het effectieve kwartaal

 

OR Maart vóór 30/09/2020

OR April    vóór 31/12/2020

 

OR Maart vóór 30/09/2020

OR April    vóór 31/12/2020

 

 

Voor

Waar

den

 

Financiële hinder omwille van corona-crisis. Enkel voor bijdragen die nog niet betaald zijn.

 

 

1.Activiteit:

 • Gedwongen sluiting

(activiteiten volgens MB van 13/03/2020) :

Bv. Horeca, ook al bied je nog afhaalmaaltijden aan.

+ Bouw PC 124

+ Krantenwinkels voor Maart

 • Geen gedwongen sluiting

Zelf beslist om zaak 7 opeenvolgende kalenderdagen te sluiten.

Bijvoorbeeld uit voorzorg, of omdat je weinig klanten hebt.

 

2. Domicilie

Geen vereiste dat domicilie in België is.

 

3. Bezoldiging:

Bezoldiging en VAA van bedrijfsleider mag blijven doorlopen.

 

1.Activiteit:

 • Gedwongen sluiting

(activiteiten volgens MB van 13/03/2020) :

Bv. Horeca, ook al bied je nog afhaalmaaltijden aan.

+ Bouw PC 124

+ Krantenwinkels voor Maart

 • Geen gedwongen sluiting

Zelf beslist om zaak 7 opeenvolgende kalenderdagen te sluiten.

Bijvoorbeeld uit voorzorg, of omdat je weinig klanten hebt.

 

2. Domicilie

Geen vereiste dat domicilie in België is.

 

3. Bezoldiging:

Bezoldiging en VAA mag blijven doorlopen.

 

 

Hoe

 

Online webformulier:

xerius.be/corona

 

Wie:

 • Klant zelf
 • Accountant

 

 

Formulier Xerius:

xerius.be/corona

 

Via Overheid:

https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/cvb/index.htm

 

Online webformulier:

xerius.be/corona

 

Wie:

 • Klant zelf
 • Accountant

 

Wachten op online webformulier.

 

Klanten worden op de hoogte gebracht.

 

Cumulatie

 

Cumulatie andere maatregelen = OK

 

Cumulatie andere maatregelen = OK

 

Toegestane Cumulatie OR met:

 • Gewaarborgd inkomen
 • Tijdelijke werkloosheidsuitkering in bijberoep
 • Gedeeltelijke mantelzorg
 • Gedeeltelijke uitkering moederschapsuitkering

 

Niet toegestane cumulatie OR met:

 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering

*OPGELET: Opmerkingen verschillende situaties

 • Volledig mantelzorg
 • Volledige uitkering moederschapsuitkering

 

 

Toegestane Cumulatie OR met:

 • Tijdelijke werkloosheidsuitkering in bijberoep
 • Beperkte mantelzorg
 • Beperkte uitkering moederschapsuitkering

 

Niet toegestane cumulatie OR met:

 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering

*OPGELET: Opmerkingen verschillende situaties

 

 

Uitbetaling

 

 

 

 

 

 

Wij streven naar uitbetaling binnen de twee weken (gezien de massa aanvragen kan dit uitzonderlijk langer duren)

 

 

 

Wij streven naar uitbetaling binnen de twee weken (gezien de massa aanvragen kan dit uitzonderlijk langer duren)

 

 

Opgelet

 

Fiscale aftrekbaarheid VAPZ

 

VAPZ Fiscaal niet aftrekbaar als Q1 2020 en Q2 2020 niet in 2020 betaald.

 

 • Klant betaalt de bijdragen alsnog in 2020 dan VAPZ ook fiscaal aftrekbaar.  

 

Geen pensioenopbouw, maar je kan dit later bijbetalen

 

Inkomsten worden niet geproratiseerd bij vrijgestelde kwartalen

 

Eerst aanvraag vermindering indienen (indien mogelijk)

 

 

Opmerkingen bij combinatie arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (AO) en Overbruggingsrecht (O):

 • OR + AO = NIET OK

OR aangevraagd – daarna arbeidsongeschikt geworden à pas AO uitkeringen vanaf 1e dag maand daaropvolgend

 • AO + OR = OK

Geniet reeds AO uitkeringen à OR kan niet aangevraagd worden zolang betrokkene geniet van AO uitkeringen. Stopt AO uitkeringen en in die maand is betrokkene nog 7 opeenvolgende kalenderdagen niet actief omwille van de crisis dan mag ook voor die maand nog OR aangevraagd worden.

 • Progressief AO uitkeringen, kan geen OR aanvragen à mag contact opnemen met mutualiteit om 100% uitkering te vragen.

 

Opmerkingen bij combinatie arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (AO) en Overbruggingsrecht (O):

 • OR + AO = NIET OK

OR aangevraagd – daarna arbeidsongeschikt geworden à pas AO uitkeringen vanaf 1e dag maand daaropvolgend

 • AO + OR = OK

Geniet reeds AO uitkeringen à OR kan niet aangevraagd worden zolang betrokkene geniet van AO uitkeringen. Stopt AO uitkeringen en in die maand is betrokkene nog 7 opeenvolgende kalenderdagen niet actief omwille van de crisis dan mag ook voor die maand nog OR aangevraagd worden.

Progressief AO uitkeringen, kan geen OR aanvragen à mag contact opnemen met mutualiteit om 100% uitkering te vragen.

 

BEPERKING UITBETALING:

De cumul is slechts toegestaan op voorwaarde dat de som van de halve uitkering en het andere vervangingsinkomen per maand het bedrag van maximum 1.614,10  euro bruto niet overschrijdt.

 

In geval van overschrijding zal het maandelijks bedrag van het overbruggingsrecht verminderd worden ten belope van deze overschrijding.

 

Voorbeeld: Hij of zij geniet een pensioen van 1.100 euro bruto, dan heb je bijkomend nog recht op een uitkering overbruggingsrecht van 514,10 euro.

 

FISCALITEIT

 

 

Sociale bijdragen Q1 2020 + Q2 2020 betalen in 2021 is ook fiscaal aftrekbaar in 2021 en NIET in 2020

 

 

Vrijgestelde kwartalen zorgt er voor dat je deze kwartalen niet dient te betalen bijgevolg ook fiscaal niet aftrekbaar

 

 • Overbruggingsrecht is belastbaar
 • Geen bedrijfsvoorheffing op verschuldigd
 • Geen sociale bijdragen op verschuldigd

 

 • Overbruggingsrecht is belastbaar
 • Geen bedrijfsvoorheffing op verschuldigd
 • Geen sociale bijdragen op verschuldigd