Corona hinderpremie: veelgestelde vragen

door Joke op 17/03/2020

De hinderpremie is een premie voor ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen verplicht zijn hun zaak volledig of gedeeltelijk te sluiten. (4000 of 2000 euro)

U zult die premie kunnen aanvragen vanaf de week van 23 maart.

 

Hieronder vinden jullie enkele veelgestelde vragen:

 

Ik heb meerdere vestigingen. Kan ik de premie dan meerdere keren krijgen? 

De corona hinderpremie wordt beperkt tot 1 premie per bedrijf met een getroffen locatie. Voor grotere bedrijven met verschillende vestigingen, geven we slechts één premie, per ondernemingsnummer met een getroffen locatie ongeacht het aantal vestigingen. 

 

Voor eenzelfde vestiging met dezelfde activiteit (nace-code volgens KBO) kan slechts 1 premie toegekend worden, ongeacht het aantal ondernemingsnummers gekoppeld aan die vestiging.

Voor ondernemers die actief zijn in de horecasector is er een premie mogelijk per uitbatings- of exploitatiezetel, op voorwaarde dat er per uitbatingszetel minstens 1 voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene tewerkgesteld is. 

 

Ik ben zelfstandige in bijberoep. Kom ik ook in aanmerking voor de corona hinderpremie? 

Als zelfstandige in bijberoep kom je enkel in aanmerking als je, omwille van de hoogte van je beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep betaalt.

 

Ik ben ambulante handelaar. Kom ik ook in aanmerking voor de premie? 

De corona hinderpremie wordt ook toegekend aan ambulante handelaars die hun goederen niet mogen verkopen op een (al dan niet gesloten) openbare markt in het Vlaamse Gewest door de coronamaatregelen. 

 

Tot wanneer kan ik de corona hinderpremie aanvragen? 

De aanvraag moet binnen de dertig kalenderdagen na de verplichte sluitingsperiode ten gevolge van de coronamaatregelen worden ingediend. 

 

Ik baat een kermisattractie uit. Kom ik in aanmerking voor de premie? 

De corona hinderpremie is ook van toepassing voor foorkramers die als gevolg van de federale (en/of Vlaamse) maatregelen hun plaats op de geplande kermissen niet kunnen opnemen. Bij foorkramers dient onderscheid gemaakt te worden tussen food (frietkraam, kraamsmoutebollen etc) en non-food attracties (boksauto’s, draaimolens):

*Food foorkramers krijgen geen premie

*Non-food foorkramers krijgen een premie

 

Bron: www.vlaio.be