Btw-verlaging in de horeca

door Joke op 08/06/2020

Op 6 juni 2020 heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd om het btw-tarief dat van toepassing is op sommige restaurant- en cateringdiensten te verlagen. Dit koninklijk besluit zal in werking treden vanaf vandaag maar zal pas in de loop van deze week in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.

 

Belangrijk:

 • vanaf 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020 zal het verlaagd btw-tarief van 6 % van toepassing zijn op restaurant- en cateringdiensten
 • met uitsluiting van het verschaffen van bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol.

Ondanks het feit dat de benaming ’restaurantdiensten‘ anders zou kunnen doen vermoeden, gaat het hier ook om het verschaffen van dranken zonder spijzen (als dat gepaard gaat met voldoende relevante bijkomende diensten) in alle mogelijke drankgelegenheden (cafés, tavernes,…).

 

Deze maatregel zal betrekking hebben op alle permanente of tijdelijke inrichtingen die de restaurant- of cateringdiensten verrichten.

 

De overheid zal binnenkort een meer gedetailleerde commentaar over deze tariefwijziging publiceren. De gevolgen van de tariefverlaging op de forfaitaire regeling zullen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke publicatie

 

Gebruikt u een geregistreerd kassasysteem (GKS)?

Pas de programmering van uw kassasysteem dan zo snel mogelijk aan. Hiervoor kan u best contact opnemen bij je software leverancier.

 

 • De restaurant- en cateringdiensten, momenteel aan 12 % btw, worden vanaf dan belast aan het verlaagd tarief van 6 %

 

 • De niet-alcoholische dranken, ter plaatse geconsumeerd, worden vanaf dan eveneens belast aan het verlaagd tarief van 6 %

 

 • Alcoholische dranken blijven belast aan het volle tarief van 21 %

 

 • GKS-gebruikers zullen dan ook hun kassaprogrammatie zo snel mogelijk moeten aanpassen. Een GKS-kassa heeft standaard volgende btw-codes aan boord:
  • A            21 %
  • B            12 %
  • C            6 %
  • D            0 %

 

                         Aan deze codes dient niets gewijzigd te worden.

                         De aanpassing wordt bij voorkeur als volgt gedaan:

 

 • Alle artikelen, momenteel geprogrammeerd met btw-code B, moeten worden aangepast naar btw-code C; hierdoor gaan die automatisch naar het 6 % tarief.
 • Alle niet-alcoholische dranken, momenteel geprogrammeerd met btw-code A, moeten worden aangepast naar btw-code C; hierdoor gaan die ook automatisch naar het 6 % tarief.
 • Het wordt ten zeerste afgeraden om de tarieven van de btw-codes zelf te wijzigen. Hetzelfde geldt voor de ‘take-out’ mogelijkheid: deze mag niet, als gemakkelijk alternatief, gebruikt worden voor eat-in.