Nieuwe btw-plicht voor wie gemeubeld logies verhuurt

Wie een gemeubelde kamer of vakantie- woning verhuurt en daarbij een bijkomende dienst verleent, moet vanaf 1 juli verplicht 6 procent btw aanrekenen. Dat leidt tot bijkomende formaliteiten, maar het heeft ook zijn voordelen.

Vanaf 1 juli 2022 moeten alle Belgische ondernemingen hun klanten de optie aanbieden om elektronisch te betalen

Vanaf 1 juli 2022 moeten alle Belgische ondernemingen hun klanten de optie aanbieden om elektronisch te betalen. De nieuwe regeling is van toepassing op elke zelfstandige, vzw, vennootschap of stichting in België die economische activiteiten verricht. Ook bibliotheken of culturele centra vallen onder de regeling.

Enkele btw-wijzigingen dankzij het energieakkoord

In het kader van het energieakkoord dat de regering heeft gesloten op 18 maart werden een aantal maatregelen genomen op het vlak van de btw.

Hervorming autofiscaliteit goedgekeurd door het parlement

De langverwachte hervorming van de autofiscaliteit werd op 10.11.2021 goedgekeurd door het parlement. Bedoeling is om de omschakeling naar emissievrije (elektrische) bedrijfswagens te stimuleren en het mobiliteitsbudget nieuw leven in te blazen. Belangrijke punten in deze wet zijn onder andere de lagere aftrekbaarheid van de kosten van bedrijfswagens (personenwagens – niet lichte vracht), de stijging van de solidariteitsbijdrage (CO2-taks) en de hervorming van het mobiliteitsbudget.

BTW-tarieven in de horeca

Vanaf 8 mei kon de horeca genieten van een verlaagd btw-tarief ter ondersteuning van de heropstart. Deze regel eindigt op 30 september 2021. Vanaf 1 oktober gelden de gebruikelijke tarieven terug.

Wat wil de fiscus weten over uw buitenlands vastgoed?

Ben je eigenaar van een onroerend goed in het buitenland of wil je in de toekomst een eigendom verwerven in het buitenland, dan moet je voortaan rekening houden met een nieuwe aangifteplicht.

Heropstartlening

Via de heropstartlening kunnen ondernemers die handelsgoederen moeten aankopen zoals kleinhandelaars en horeca-uitbaters met een concrete liquiditeitsnood een lening afsluiten voor de financiering van de aankopen van handelsgoederen, voorraden en overige heropstartkosten. De lening wordt verstrekt voor twee of drie jaar met een rente van 1 procent. De omvang van de heropstartlening wordt beperkt tot 25% van de geboekte aankopen van handelsgoederen in het referentiejaar 2019.

Nieuwe btw-verlaging voor de horeca, ook voor alcohol

Om de cafés en restaurants te ondersteunen komt er een tijdelijke btw-verlaging. Zowel op maaltijden als op dranken moet tot eind september slechts 6 procent btw worden aangerekend.

Nieuwe omzendbrief zet puntjes op de i bij slopen en heropbouwen

Sinds Nieuwjaar kunt u tijdelijk slopen en heropbouwen tegen een verlaagd btw-tarief van 6 procent. Een nieuwe omzendbrief van de fiscus brengt een aantal verduidelijkingen. Op nieuwbouw betaalt u 21 procent btw, maar voor sloop en heropbouw kunt u van een verlaagd tarief van 6 procent genieten. In 32 steden en gemeenten is die verlaging permanent. In de rest van het land geldt die twee jaar, het huidige inbegrepen.

Nieuwe premie voor evenementensector

Vlaanderen voert een nieuwe premie in voor eventbedrijven, die zwaar getroffen zijn door de crisis. Ook bedrijven die vooral met uitzendkrachten, jobstudenten en freelancers werken, kunnen een beroep doen op de steun, die maximaal 2 miljoen euro bedraagt.

Belastbaarheid steunmaatregelen coronacrisis

Sinds de coronacrisis zijn er diverse premies en steunmaatregelen waar ondernemingen recht op hebben om hen financieel te ondersteunen. In deze zware tijden is dit voor velen meer dan welkom. Maar in welke mate worden deze diverse maatregelen belast? Hieronder vinden jullie een overzicht.

Vrijstelling jaarlijkse FAVV-heffing

Naar aanleiding van de problemen veroorzaakt door COVID-19 heeft de federale overheid beslist om een budget van €10,6 miljoen euro vrij te maken ter ondersteuning van de getroffen professionelen. In die context kent het FAVV aan de ondernemingen die hoofdzakelijk actief zijn in de horecasector of in de ambulante detailhandel een vrijstelling toe van de jaarlijkse heffing voor 2020 op basis van de activiteiten die werden uitgevoerd in 2019.

Culturele activiteitenpremie

De culturele activiteitenpremie is een forfaitaire subsidie die tussen 1 september 2020 tot 31 mei 2021 gebruikt kan worden voor de organisatie of uitvoering van een culturele activiteit, of voor de terbeschikkingstelling van infrastructuur voor een culturele activiteit. Door de coronacrisis lag het culturele leven gedurende een ruime tijd stil. Om de cultuursector een boost te geven en mensen terug te laten proeven van het diverse Vlaamse culturele leven, wordt nu de culturele activiteitenpremie gelanceerd.

Overbruggingsrecht

Ondernemingen die verplicht hun zaak moeten sluiten (horeca, welnesscentra, eventsector, bowlingzalen, bioscopen, foorkramers..) wegens de coronamaatregelen kunnen in oktober en november recht hebben op een dubbel vervangingsinkomen.

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

Omdat Vlaamse ondernemingen opnieuw worden geconfronteerd met een omzetdaling als gevolg van de verstrengde federale coronamaatregelen, heeft de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits, beslist om nieuwe ondersteuningsmaatregelen te nemen.

Steunmaatregelen horeca

Er is al iets meer duidelijkheid over de voorwaarden voor het beschermingsmechanisme. Hierbij een overzicht van de steunmaatregelen. Deze worden nog verder besproken en uitgewerkt.

Geen decembervoorschot voor btw in 2020

In het kader van de COVID-19 herstelmaatregelen van de regering zijn btw-plichtigen die een periodieke btw-aangifte moeten indienen, in december 2020 niet verplicht een decembervoorschot te betalen.

Vlaams Beschermingsmechanisme

Omwille van de verstrengde coronamaatregelen hebben sommige bedrijven door de exploitatiebeperkingen een serieuze omzetdaling in de maanden augustus en september 2020. Om deze bedrijven financieel te ondersteunen wordt het Vlaamse beschermingsmechanisme in het leven geroepen.

Aanvullende compensatiepremie

Omwille van de coronamaatregelen hebben sommige bedrijven door de exploitatiebeperkingen, zelfs na de versoepelingsmaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni jl. een serieuze omzetdaling. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona ondersteuningspremie in het leven geroepen.

Btw-verlaging in de horeca

Op 6 juni 2020 heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd om het btw-tarief dat van toepassing is op sommige restaurant- en cateringdiensten te verlagen. Dit koninklijk besluit zal in werking treden vanaf vandaag maar zal pas in de loop van deze week in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.

Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Bedrijven en winkels mogen terug open, maar opvang voor de kinderen is in deze uitzonderlijke tijden niet evident. Scholen openen nog niet voor iedereen en de grootouders mag je nog niet inschakelen. De overheid besliste om ondernemers te helpen zodat ze hun zelfstandige activiteit makkelijker kunnen combineren met de opvoeding van hun kinderen. Daarom voert ze voor de maanden mei en juni een tijdelijke ouderschapsuitkering in. Een regeling die je kunt vergelijken met het corona-ouderschapsverlof voor werknemers.

Corona maatregelen Vlaams Gewest Vlaio

Corona maatregelen sociaal verzekeringsfonds

Halve uitkeringen overbruggingsrecht in het leven geroepen

Er worden nu ook halve uitkeringen overbruggingsrecht in het leven geroepen voor zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerde zelfstandigen.

Compensatiepremie voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebben

De Vlaamse Regering heeft beslist dat ook ondernemingen die een groot omzetverlies kennen naar aanleiding van de coronacrisis steun kunnen krijgen. Dat gaat dan om ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar (in)direct zware beperkingen ondervinden.

Btw-teruggaven voor alle maandaangiften van februari 2020, ingediend tot en met 3 april 2020

Alle indieners van btw-maandaangiften - ook zij die géén vergunning maandelijkse teruggave hebben en die evenmin als ‘starter’ beschouwd worden - zullen onder de hierna vermelde voorwaarden een versnelde teruggave van het btw-krediet kunnen genieten op hun rekening-courant (met datum van uitwerking 31 maart 2020).

Zelfstandige in bijberoep kan in aanmerking komen voor het overbruggingsrecht

Er is beslist dat zelfstandigen in bijberoep WEL in aanmerking komen voor de tijdelijke crisismaatregel in het kader van het overbruggingsrecht, voor zover hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Corona hinderpremie: veelgestelde vragen

De hinderpremie is een premie voor ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen verplicht zijn hun zaak volledig of gedeeltelijk te sluiten. (4000 of 2000 euro) U zult die premie kunnen aanvragen vanaf de week van 23 maart. Hieronder vinden jullie enkele veelgestelde vragen:

Voor u opgelijst: dit mag u nog wel en dit niet

Na overleg met het nationaal crisiscentrum heeft de provinciale crisiscel onder leiding van waarnemend gouverneur Michel Carlier een nota verspreid aan de 42 burgemeesters. In de nota staat een toelichting bij de genomen maatregelen en antwoorden op specifieke vragen die er leven bij de lokale besturen.

Maatregelen in verband met het Coronavirus

Het coronavirus heeft ons land in zijn ban.  De overheid voorziet in een aantal maatregelen om zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners, die door de uitbraak van het virus in moeilijkheden komen, te helpen. We zetten ze voor u op een rijtje.

Werking kantoor aangaande het coronavirus

Beste klanten Gezien de maatregelen opgelegd door de regering, zijn ook wij genoodzaakt enkele wijzigingen door te voeren. Ons kantoor blijft de komende 2 weken open, maar enkel op afspraak. De klanten waarvoor er iets gepland staat, krijgen nog een persoonlijke mail.

Dwingende bepalingen aangaande de nieuwe vennootschapswetgeving

Zoals jullie weten is er sinds 1 mei 2019 een nieuwe vennootschapswetgeving. We moeten wel rekening houden met enkele verplichte bepalingen die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020.

Waarom nog investeren in 2019 als kleine vennootschap?

Op fiscaal vlak zijn er vier goede redenen om nog in het kalenderjaar 2019 (uiterlijk op 31/12/2019) te investeren als kleine vennootschap.

Onbelast bijverdienen: de definitieve regeling

Op 26 juli 2018 is de wet op het onbelast bijverdienen verschenen in het Belgisch Staatsblad. Hierna maken we u wegwijs in de definitieve regeling.

Meerwaarde op aandelen worden sneller belast

Tot en met aanslagjaar 2018 was de meerwaarde op aandelen niet belast indien u de aandelen minstens 1 jaar onafgebroken...

Daling tarief vennootschapsbelasting

Tot en met aanslagjaar 2018 bedroeg het standaardtarief in de vennootschapsbelasting nog 33,99%, inclusief de crisisbijdrage.