Wil je een plug-in hybride personenwagen bestellen?

door Joke op 02/12/2022

Wil je een plug-in hybride personenwagen bestellen?

Dan doe je dit best nog voor het einde van dit jaar!

Je behoudt dan de huidige en zeer voordelige fiscale aftrekbaarheid van de brandstofkosten.
Het feit dat de bestelde wagen dan pas in 2023 geleverd wordt, speelt geen rol.

Wie bestelt vanaf 1 januari 2023, moet rekening houden met een aftrekbaarheid van de fossiele brandstof die terugvalt tot maximaal 50%, ongeacht het resultaat van de gramformule*.

Vandaar dat het zeker interessant is om nog dit jaar actie te ondernemen!

BELANGRIJK!!
Indien je kiest voor een leasing of renting, moet deze overeenkomst ook zeker TEN LAATSTE op 31/12/2022 getekend worden!


Bestel je toch volgend jaar en dit voor 1 juli 2023?

Dan behoud je nog wel het fiscale voordeel van de elektriciteitskosten conform de gramformule en dit gedurende de ganse termijn dat deze hybride gebruikt wordt.
Het enige verschil is dat de brandstofkosten dan maar voor de helft aftrekbaar zijn.

Voor zuiver elektrische auto’s is er geen haast. Aangezien ze geen CO2 uitstoten, zijn die kosten voor 100% aftrekbaar.
Vanaf 2027 wordt hier voorzien in een geleidelijke afbouw van de aftrek.

*Gramformule: Aftrek-% = 120% – (0,5 x coëfficiënt brandstof x aantal gram CO2)%