Voorafbetalen?!

door Joke op 22/10/2018

De tarieven voor de vennootschapsbelasting worden verlaagd, maar de fiscus wilt dat u sneller betaalt. Daarom zal het niet of te weinig voorafbetalen onder de nieuwe regels strenger bestraft worden. De regering heeft namelijk beslist om de sanctievoet te verdrievoudigen. Tot en met aanslagjaar 2018 bedroeg die namelijk 2,25%. Onder de nieuwe wetgeving bedraagt de sanctievoet bij geen of te weinig voorafbetalen minstens 6,75%.

Bovendien werd beslist om geen uitzonderingen meer toe te staan. Dus ook al bedraagt de belastingvermeerdering slechts 0,5% van de belasting of is het bedrag lager dan 80€, dan zal de belastingvermeerdering toch toegepast worden.

Het wordt dus belangrijk om tijdig en voldoende vooraf te betalen.

Voor kleine vennootschappen zal de belastingverhoging niet toegepast worden in de eerste drie boekjaren vanaf de oprichting.