Voorafbetalen?!

De tarieven voor de vennootschapsbelasting worden verlaagd, maar de fiscus wilt dat u sneller betaalt.

Onbelast bijverdienen: de definitieve regeling

Op 26 juli 2018 is de wet op het onbelast bijverdienen verschenen in het Belgisch Staatsblad. Hierna maken we u wegwijs in de definitieve regeling.

Meerwaarde op aandelen worden sneller belast

Tot en met aanslagjaar 2018 was de meerwaarde op aandelen niet belast indien u de aandelen minstens 1 jaar onafgebroken...

Daling tarief vennootschapsbelasting

Tot en met aanslagjaar 2018 bedroeg het standaardtarief in de vennootschapsbelasting nog 33,99%, inclusief de crisisbijdrage.